Warsztaty “Bezpieczne Wakacje” z Panem Policjantem

      W czerwcu w ZSP w Babicach odbyło się spotkanie uczniów klas I-III i przedszkolaków z policjantem. Pan Policjant przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie w czasie wakacji. Podczas prelekcji przypomniano dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas pobytu w domu, nad wodą, w górach. Informowano dzieci o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi.  Atrakcją spotkania było zobaczenie wozu policyjnego.