Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o bezpieczeństwo  6 września 2023r. o godzinie 11.10 przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, dzieci przedszkolnych, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. 

Głównym celem alarmu było uświadomienie wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia. Cała akcja przebiegła spokojnie, bez paniki
i zgodnie z zasadami postępowania.

Następna próbna ewakuacja zostanie przeprowadzona z udziałem straży pożarnej.