Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

     4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Ten dzień był szczególnie ważny dla pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły. Serdeczne słowa powitania skierowała do nich Pani Dyrektor Elżbieta Kin oraz pani Wójt Anna Iskała obecna na inauguracji nowego roku szkolnego w naszej szkole. Mile słowa skierowali do pierwszoklasistów: wychowawczyni i uczniowie klasy 3.

    Po wspaniałym wykonaniu 6 zadań przez przyszłych uczniów w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Obiecali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Wyjątkowym momentem uroczystości, a z pewnością wielkim przeżyciem dla każdego pierwszaka był akt pasowania, podczas którego każdy z nich został mianowany uczniem Szkoły Podstawowej w ZSP w Babicach. Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Szczególne było także wręczenie pierwszoklasistom rogów obfitości!

   Życzymy pierwszoklasistom, by nauka w naszej szkole była wspaniałą przygodą, pozwalającą poznawać świat i odkrywać jego uroki.