Rok szkolny 2023/2024

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w ZSP w Babicach 04.09.2023 r. o godzinie 9:00

Przedszkole w ZSP w Babicach Funkcjonuje od 1.09.2023r. w godz. 7:00 – 16.00.