Informacja!

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia funkcjonowania przedszkoli, dla których organem założycielskim jest gmina Nędza w miesiącach wakacji letnich w roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Babicach pełni dyżur w sierpniu .

Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola w ZSP w Babicach można pobrać w Przedszkolu, w sekretariacie lub na naszej stronie www.babice.szkoIa.pl od dnia 05.06.2023r. do 23.06.2023r.