PROGRAM „BEZPIECZNY BAJTEL NA ROLI”

    Nasza Szkoła Podstawowa wzięła udział w programie „Bezpieczny Bajtel na roli” orgaznizowanym przez Okręgowy Inspektor pracy w Katowicach oraz szefa śląskiej policji. Podstawowym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci, poprzez promowanie bezpiecznych postaw i zachowań na obszarach wiejskich, eliminowanie złych praktyk, upowszechnianie kultury bezpiecznej i higienicznej pracy, uświadomienie zagrożeń wynikających z miejsca zamieszkania na terenach wiejskich oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie niebezpieczeństw związanych z wykonywaną tam pracą.

     W czasie prelekcji zostały omówione przypadki wypadków dzieci w gospodarstwie, do których dochodzi z ich udziałem, nieprawidłowe zachowania dzieci przebywających w gospodarstwie rolnym, które stwarzają ryzyko wypadku podczas pomocy w rodzinnych gospodarstwach oraz podczas zabawy. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.