Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”  w Przedszkolu 

Nasze przedszkolaki wzięły udział w akacji zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

#wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

 

Zajęcia dotyczące #lekcjiHIGIENY realizowane był na terenie placówki w okresie od 7 listopada do 14 grudnia 2022 roku. W zajęciach brały udział przedszkolaki (grupa maluchy i starszaki) łącznie 49 dzieci. W czasie zajęć zostały wykorzystane materiały udostępnione przez organizatorów akcji. Dzieci zapoznały się z prezentacją, plakatami, ulotkami, rozwiązywały krzyżówkę oraz kolorowały obrazki. Poruszone zostały tematy związane z myciem rąk, higieną osobistą, prawidłowym odzywaniem, odpowiednim ubiorem dostosowanym do pogody oraz sposobami zapobiegania chorobą.

Akcja została wzbogacona o gazetkę naścienną znajdującą się na korytarzu przedszkola oraz zajęcia przeprowadzone przez panią Pielęgniarkę, na których dzieci dowiedziały się wiele ciekawy informacji na temat mycia rąk oraz codziennej higieny.