Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”  w Szkole Podstawowej 

Akcja edukacyjno-informacyjna „Wirusoochrona” w szkole podstawowej ZSP w Babicach.

#SzkołaMyciaRąkMAXAiELLI #LekcjaHIGIENY#Wirusoochrona

14 grudnia 2022r. uczniowie klasy II i III naszej szkoły wzięli udział
w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. Akcja ta realizowana jest na terenie województwa śląskiego i wspierana przez akcja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Raciborzu. Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli prezentację multimedialną „ Szkoła mycia rąk Elli i Maxa. Mycie rąk jako niezapomniane doświadczenie”. Z prezentacji dzieci dowiedziały się, kiedy należy myć ręce,  co to jest właściwa higiena, dlaczego trzeba wycierać ręce, co to są mikroorganizmy, dlaczego należy dokładnie wycierać ręce i poznali „4 kroki prawidłowego mycia rąk”.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywali testy w kartach pracy.      Podczas wykonywania  zadań niejednokrotnie miała miejsce „burza mózgów”.
Z zaciekawieniem wykonali eksperyment ze spryskiwaczem i ręcznikami papierowymi. Na zakończenie chętnie kolorowali obrazki dotyczące higieny osobistej. Wszyscy uczniowie wykazali się świetną wiedzą i poprawnie wykonali wszystkie zadania.  Analizowali także prawidłową technikę mycia rąk z uwzględnieniem wszystkich jej etapów – zaczynając od przestrzeni między palcami, poprzez zewnętrzną stronę dłoni, aż do kciuków i nadgarstków
Podsumowaniem działań było wymyślenie przez uczniów hasła promującego mycie rąk i wykonanie dwóch plakatów promujących higienę mycia rąk. Plakaty zostały zawieszone na gazetce na korytarzu szkolnym. Plakat pomoże uczniom zapamiętać zdobyte informacje na temat higieny rąk jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów!

Za aktywny udział w zajęciach oraz doskonała znajomość zasad higieny każdy uczestnik zajęć otrzymał zakładkę do książki oraz dyplom „Szkoły mycia rąk Elli i Maxa”. Udział w akcji był kolejnym krokiem wspierającym kształtowanie nawyków prozdrowotnych u naszych uczniów.