Wizyta Pana Policjanta

      13 września 2022 r.  do naszej placówki ZSP zawitał wyjątkowy gość – Pan Policjant. Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego, a także przypomnienie dzieciom i uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa, a także odpowiadały na pytania zadawane przez pana policjanta.