Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2022

     W ZSP w Babicach uczniowie i przedszkolacy świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF 21 listopada 2022 roku.

 

     W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

Celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jaki dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

W ramach tego dnia w ZSP w Babicach w obchodach brało udział 60 dzieci (przedszkolaków i uczniów klas I-III):

 

 • Przygotowaliśmy transparenty plakaty, gazetki na korytarzach: szkolnym
  i przedszkolnym.
 • Rozwiesiliśmy informacje o planowanych działaniach na drzwiach budynku szkolnego. Zamieściliśmy informacje na stronie internetowej szkoły. Poinformowaliśmy rodziców.
 • W poniedziałek 21 listopada nie zapomnieliśmy o kolorze niebieskim we wszystkich działaniach – uczniowie, przedszkolacy oraz nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko.
 • Przystroiliśmy sale szkolne i przedszkolne i korytarze niebieskimi balonami, dekoracjami, oraz girlandami, hasłami.
 • W klasach i grupach przedszkolnych dzieci wzięły udział w zajęciach w oparciu
  o materiały UNICEF. Dzieci obejrzały film, rozmawiały o prawach dzieci, dyskryminacji i tolerancji, kolorowały kolorowanki, śpiewały piosenki, odgrywały scenki itp. Uczyły się o tym co różni dzieci a co łączy. Dzieci bawiły się wspólnie integrując się ze sobą.
 • Zorganizowaliśmy wspólny niebieski marsz wokół budynku szkoły.
 • W sali gimnastycznej odbyły się zabawy ruchowe i sportowe „Drużyn praw dziecka”. Aktywności sportowej towarzyszyła radość.
 • Rada Rodziców zaangażowała się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i przygotowała dla dzieci „niebieski poczęstunek”.
 • Nie zapomnieliśmy o wspólnym zdjęciach.

Był to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.