Góra Grosza!

Już po raz XXIII Towarzystwo Nasz Dom  organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza !

Celem akcji jest:

 – zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

   Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł).W naszej szkole od dnia 01.11.2022 do 28.02.2023r. Przekazywanie paczek z policzonymi i posegregowanymi  monetami do Urzędów Pocztowych nastąpi do 31.03.2023r.

   Dzieci wrzucają do oznakowanego pojemnika w szkole. Grosze przeliczą uczniowie wraz z opiekunem w ramach działań Samorządu Uczniowskiego.

   Zachęcamy państwa do przyłączenia się do naszej zbiórki.